Elafibranor (GFT505) прах - новото лекарство за NASH лечение на изследване